Saturday, November 22, 2014

POLITICIANS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

Politicians in childhood and adolescence

Dmitry Medvedev
 

Vladimir Putin
 

Lyudmila Putin (nee - Shkrebneva)
 

Boris Yeltsin
 

Mikhail Gorbachev
 

Sergei Mironov
 

Sergei Sobyanin
 

Yuri Luzhkov
 

Vladislav Surkov
 

Valentina Matvienko (nee - Tyutin)
 

Vladimir Zhirinovsky
 

Anatoly Chubais
 

Boris Nemtsov
 

Vladimir Ryzhkov
 

Grigory Yavlinsky
 

Yegor Gaidar
 

Valeria
 

Khakamada
 

Eduard Limonov
 

Gennady Zyuganov
 

Gennady Troshev
 

Victor Yushchenko
 

Viktor Yanukovych
 

Yulia Tymoshenko (nee - Grigyan)
 

Mikhail Khodorkovsky
 

Mikhail Prokhorov
 

Roman Abramovich
 

Patriarch Alexy II (in the world - Alexis Riediger)
 

Patriarch Cyril (born Vladimir Gundiaev)
 

John Paul II (Karol in the world Jozef Wojtyla)
 

Barack Obama
 

Lech and Jaroslaw Kaczynski
 

Silvio Berlusconi
 

No comments:

Search This Blog

Blogging tips