Saturday, November 22, 2014

POLITICIANS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

Politicians in childhood and adolescence

Dmitry Medvedev
 

Vladimir Putin
 

Lyudmila Putin (nee - Shkrebneva)
 

Boris Yeltsin
 

Mikhail Gorbachev
 

Sergei Mironov
 

Sergei Sobyanin
 

Yuri Luzhkov
 

Vladislav Surkov
 

Valentina Matvienko (nee - Tyutin)
 

Vladimir Zhirinovsky
 

Anatoly Chubais
 

Boris Nemtsov
 

Vladimir Ryzhkov
 

Grigory Yavlinsky
 

Yegor Gaidar
 

Valeria
 

Khakamada
 

Eduard Limonov
 

Gennady Zyuganov
 

Gennady Troshev
 

Victor Yushchenko
 

Viktor Yanukovych
 

Yulia Tymoshenko (nee - Grigyan)
 

Mikhail Khodorkovsky
 

Mikhail Prokhorov
 

Roman Abramovich
 

Patriarch Alexy II (in the world - Alexis Riediger)
 

Patriarch Cyril (born Vladimir Gundiaev)
 

John Paul II (Karol in the world Jozef Wojtyla)
 

Barack Obama
 

Lech and Jaroslaw Kaczynski
 

Silvio Berlusconi
 

Friday, November 21, 2014

Search This Blog

Loading...
Blogging tips